Finrail

Finrail Oy vastaa rautatieliikenteen ohjauksesta ja junien sujuvasta kulusta. Liikennettä ohjataan nykyaikaisilla laitteilla eri puolilla Suomea sijaitsevista ohjauskeskuksista.

Liikenteenohjauskeskukseen ei pääse niin vain käymään, sillä ne ovat turvaluokitel­tuja alueita ja sijaitsevat keskeis­ten raideliikennealueiden solmu­kohdissa. Mutta järjestelmäasian­tuntija Jan Hakola Finraililtä on luvannut kertoa ja paljastaa meille sen, minkä voi.

Hakola kertoo, että yksi Helsin­gin ohjauspalvelukeskuksista sijait­see Pasilan ratapihan uumenissa, eikä sieltä ole suoraa näköyhte­yttä itse junaradalle. Kerrallaan Pasilan keskuksessa työskente­lee parisenkymmentä liikenteen­ohjaajaa kaarevien ohjauspöytien ääressä. Heidän työpisteellään on isoista näytöistä toteutettu laaja tilannekuvanäkymä sekä järjestel­mien hallintaa ja ohjausta varten näppäimistö ja hiiri. Puhelimilla ja muilla laitteilla saadaan tarvitta­essa yhteys juniin tai viranomaisiin.

”Veturinkuljettaja lähinnä kaa­suttaa ja jarruttaa, mutta varsinai­sesti junia ohjaavat liikenteenohjaa­jat. He ovat vähän kuin raideliiken­teen lennonjohtajia. He vastaavat junien reiteistä eli suunnittelevat, mille laitureille junat saapuvat, ja huolehtivat poikkeustilanteiden läpiviemisestä silloin, kun esimer­kiksi radalle kaatuu puu tai vaihde rikkoontuu”, Jan Hakola sanoo.

Helsingin lisäksi suurimmat ohja­uskeskukset sijaitsevat Tampereella, Oulussa, Joensuussa ja Kouvolassa. Finrailin palveluksessa on nelisen­sataa kolmivuorotyötä tekevää lii­kenteenohjaajaa ympäri Suomea.


Audicon valvomojärjestelmien myyntipäällikkö Jukka Oksanen kertoo merkittävästä sopimuk­sesta, jonka yhtiö solmi Liikenne­viraston eli nykynimeltään Väylä­viraston (Väylä) kanssa reilu vuosi sitten. Väylän alainen TMFG (Trafic Management Finland Group) koostuu Finrailistä, tieliikennettä hoitavasta ITM Finlandista, meri­liikenteen VTS Finlandista ja len­nonvarmistuksesta huolehtivasta ANS Finlandista.

”Solmittu seitsenvuotinen pui­tesopimus on sidottu valvomo­jen salitekniikan av-järjestelmien ympärille. Kehitämme ja toimi­tamme asiakkaan tarvitsemaa tekniikkaa, joka liittyy valvomoi­den työpisteiden ja videoseinien hallintaan ja ohjaukseen. Koko­naisuuteen kuuluu myös huol­lon ja ylläpidon järjestäminen eli niin sanottu elinkaaripalvelu. Olemme paikalla ympäri Suomen hyvin nopealla vasteajalla vuoden jokaisena päivänä, jos apuamme tarvitaan”, Oksanen lupaa.

Ensimmäiset järjestelmät on toimitettu ja asennettu Finrailin ohjauskeskuksiin, loput ohjaus­keskukset seuraavat portaittain perässä. Liikenteenohjauskeskuksissa käytetään niin sanottuja KVM-järjestelmiä (keyboard, video and mouse). Se tarkoittaa sitä, että työntekijän pöydällä sijaitsevat näytöt, näppäimistö ja hiiri, mutta varsinaiset järjestelmää pyörittävät tietokoneet ovat jossain toisaalla. Silloin tarvitaan erityisiä ratkaisuja, jotta kuva ja ääni pelaavat ja koko järjestelmä toimii viiveettömästi ja saumattomasti.


Suomea pitkittäin ja poikittain halkovilla raiteilla liikkuu vuosit­tain yli puoli miljoonaa junavuo­roa ja 82 miljoonaa matkustajaa. Finrailin päätehtävä on huolehtia näiden sujuvasta ja turvallisesta matkanteosta. VR omistaa junat sekä suunnittelee reitit ja aika­taulut. Väylä taas huolehtii valtion omistamien raiteiden kunnossapi­dosta ja uusien osuuksien raken­tamisesta.

Finrailin Jan Hakola kertoo, että raideliikenteessä eletään mielen­kiintoisia aikoja, kun monenlaisia uusia suunnitelmia mietitään, ja nii­hin liittyvää tekniikkaa kehitetään.

”Tällä hetkellä esimerkiksi paran­netaan junien kulun tarkempaa ennustettavuutta. Tässä kuten monissa muissakin asioissa teemme VR:n kanssa läheistä yhteistyötä. Junien kulkutietoja jaetaan jo nyt avoimeen datan kautta, ja se palvelu paranee ja yleistyy jatkossa”.

”On mielenkiintoista, että VR saattaa lähivuosina saada kilpai­lijoita matkustajaliikenteeseen. Tavarapuolella on jo muita toimi­joita ja kilpailua. Joka tapauksessa liikenteenohjaajien ja ohjauspalve­lukeskusten osuus ja merkitys vain kasvaa tässä muutoksessa. Uskon kyllä, että veturinkuljettajia tarvi­taan myös vielä pitkään. Ei kuljet­tajista niin vain luovuttu metros­sakaan. Vaikka automaattiohjaus voisi teknisesti olla mahdollista, se ei välttämättä ole kannattavaa”, Hakola summaa lopuksi.

Teksti Tom Nyman

Finrail
Etsitkö jotain vastaavaa?
Ota yhteyttä

REFERENSSIT

Täältä löydät kohteet, joihin olemme toteuttaneet ratkaisuja. Klikkaamalla painikkeita löydät referenssimme lajiteltuna eri toimialoille.
Näytä kaikki
Kiitos! Lähetys on vastaanotettu!
Hups! Jotain on minun kohdallani lomakkeen lähettäminen.
Jyväskylän Paviljonki Encore Sali
__wf_reserved_perintö

Jyväskylän Paviljonki Encore Sali

Jatkossa Jyväskylä Sinfoniaa päästään kuulemaan maailmanluokan puitteissa. Konserttisalin akustiikan suunnittelusta ovat vastanneet Euroopan johtavat akustikot Eckhard Kahle ja Henrik Möller. He ovat valinneet fyysisen akustiikan lisäksi sähköisen Meyer Sound Constellation -akustiikkajärjestelmän. Järjestelmän toteutuksen laadusta vastaa Grammy-palkittu ja pitkän uran tehnyt Meyer Soundin projektijohtaja John Pellowe. Audico Systems Oy vastaa järjestelmän toteutuksesta.
Lue lisää
Tanssin Talo
__wf_reserved_perintö

Tanssin Talo

Viime vuonna Helsingin Ruoholahteen avattu Tanssin talo toteutti unelman, joka on elänyt tanssiväen keskuudessa vuosikymmeniä. Me, Audico Systems, suunnittelimme ja toteuttimme talon edistyksellisen ääni-, valo- ja videotekniikan sekä Info-TV- ja IT-verkkojärjestelmät. Tanssin talon kaltaista esitystilakokonaisuutta pääsee Suomessa toteuttamaan harvoin, sillä vaativia kulttuurikohteita tämän kokoisessa maassa rakennetaan vain yksi tai kaksi vuosikymmenessä.
Lue lisää
Sara Kulturhus - Skellefteå
__wf_reserved_perintö

Sara Kulturhus - Skellefteå

Sara-kulttuurikeskuksen ja hotellin rakentaminen oli merkittävä osa Skellefteån kehitystä ja keskeinen osa laajaa kaupunkimuutosta. Hankkeeseen sisältyi muun muassa näyttämöitä, kirjasto, taidegallerioita, ravintola ja hotellihuoneita. Audico Systems toteutti AV-järjestelmän (audiovisuaalinen järjestelmä) avaimet käteen -sopimuksen, joka sisälsi audio-, valaistus- ja videolaitteiden, infrastruktuurin ja ohjausjärjestelmien suunnittelun, projektinhallinnan, asennuksen, käyttöönoton ja ohjelmoinnin näyttämöalueille, harjoitustiloihin ja liikkuvaan AV-järjestelmään.
Lue lisää
Yle Svenska Breaking News
__wf_reserved_perintö

Yle Svenska Breaking News

Audico Systems (aiemmin Bright Installation Oy) toimitti Yleisradion ruotsinkieliselle toimitukselle Breaking News -monikameratuotantoyksikön, joka on helposti muokattavissa erilaisiin tuotantohaasteisiin. Lähtökohtana oli rakentaa mahdollisimman vähillä teknisillä resursseilla toimiva järjestelmä, joka käytännössä ei vaadi kuin kaksi henkilöä tuotantotiimiin.
Lue lisää
Scandic Göteborg Central
__wf_reserved_perintö

Scandic Göteborg Central

Scandic Göteborg Central -hotellissa on 451 huonetta, 1225 vuodepaikkaa, kokouskapasiteetti jopa 1000 hengelle sekä kaupungin korkein ja suurin kattoterassi, jolta on panoraamanäkymät joelle.
Lue lisää
Anna K monitoimitila
__wf_reserved_perintö

Anna K monitoimitila

AnnaK ja Kiinko halusivat uudistaa tapahtuma- ja koulutustilansa Helsingin keskustassa. 150 vuotta vanhan rakennuksen 400 neliömetrin laajuinen tila tarvitsi toimivan AV-järjestelmän, joka pystyi palvelemaan asiakkaita sekä fyysisesti että etänä. Audico vastasi koko AV-järjestelmän suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta.
Lue lisää
Audico Systems AB:n tekemä valvomo
__wf_reserved_perintö

Audico Systems AB:n tekemä valvomo

Valvomo on usein monien toimintaympäristöjen ytimessä - olipa kyse sitten tietotekniikasta, turvallisuudesta, prosesseista, hotelleista ja tiloista, pankki- ja rahoitusalasta tai liikenteenhallinnasta.
Lue lisää
Dubain Maailmannäyttely
__wf_reserved_perintö

Dubain Maailmannäyttely

Suomen teemana näyttelyssä oli Suomi maailman onnellisimpana maana. Audico vastasi Suomen Lumi-paviljongin AV-järjestelmästä ja näyttelyrakenteista. AV:n suunnittelu tehtiin yhteistyössä Sun Effectsin kanssa.
Lue lisää
__wf_reserved_perintö
Ota yhteyttä

Me kuulemme sinua mielellämme. Onko laitteistanne kysymyksiä? Koska laite tarvitsee päivittää? Onko sinulla jotain muuta kysyttävää? Ota meihin yhteyttä, niin autamme.
Olemme täällä sinua varten.

Ota yhteyttä